NEURON, SYNAPSA I MEDIATORY

Podstawową jednostką funkcjonalną układu nerwowego jest żywa komórka nerwowa, zwana neuronem. Neurony połączone pomiędzy sobą za pośrednictwem synaps tworzą (wraz ze swymi połączeniami) jednostki pośredniczące, wplecione pomiędzy system receptorów zbierających informacje ze środowiska wewnętrznego i zewnętrznego a system (wewnętrznych i zewnętrznych) narządów wykonawczych. Jednostką informacji w układzie nerwowym jest impuls nerwowy. Złożoność przesyłanych informacji wewnątrz układu nerwowego wynika z czasowego rozkładu impulsów nerwowych, a następnie ze zjawisk ich czasowego i przestrzennego sumowania się. Bioelektryczny efekt jednoczasowego uaktywnienia wielu komórek nerwowych mózgu jest na tyle silny, iż może zostać zarejestrowany z zewnątrz – z powierzchni skóry głowy – podczas wykonywania zapisu eeg.

Informacje o stanie środowiska układ nerwowy uzyskuje drogą receptorów. Receptory zbierające informacje ze środowiska zewnętrznego to eksteroreceptory; są to receptory skóry (temperatury, dotyku, bólu), wzroku, węchu, słuchu, zmysłu równowagi. Receptorom wzrokowym, węchowym, słuchu – jako zbierającym informacje z pewnej odległości – nadaje się miano telereceptorów. Receptory zbierające informacje z wnętrza organizmu to interoreceptory. Wśród interoreceptorów wyróżnia się m.in. baroreceptory – receptory ciśnienia tętniczego krwi i osmoreceptory – receptory ciśnienia osmotycznego krwi itp.

Zasadnicze zadanie układu nerwowego polega na zbieraniu oraz integracji informacji ze środowiska zewnętrznego i wewnętrznego, a także na sterowaniu działaniem, którego celem jest przetrwanie organizmu w środowisku i jego pomnożenie – reprodukcja.

Wielość ogniw układu nerwowego sprzyja wielości i różnorodności możliwych zaburzeń jego funkcji (chorób). Do schorzeń funkcjonalnych układu nerwowego zaliczano dawniej te, które dotyczą zaburzonej komunikacji pomiędzy neuronami (schorzenia synaps), do schorzeń organicznych natomiast te, które dotyczą komórek nerwowych. Obecnie tak rozumiane zróżnicowanie na choroby funkcjonalne i organiczne straciło na znaczeniu.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s