MÓŻDŻEK I JEGO DROGI NERWOWE

W strukturach móżdżku (podobnie do struktur mózgu) wyróżnia się struktury stare, dawne i nowe. Systemy stare (archicerebellum) otrzymują informacje z narządu równowagi, a na obwód wysyłają je zwrotnie za pośrednictwem dróg przedsionkowo-rdzeniowych. Struktury paleocerebellum uzyskują informacje z obwodu drogą połączeń rdzeniowo-móżdżkowych, następnie przekazują je do struktur jądra czerwiennego i zwrotnie na obwód drogą czerwienno-rdzeniową. Rolą tych połączeń ma być regulacja ruchów automatycznych, mimowolnych. Nowy móżdżek połączony jest z okolicami czołowymi i skroniowymi drogą czołowo-mostowo-móżdżkową; droga odprowadzająca zmierza poprzez wzgórze do okolicy kory przedśrodkowej i skroniowej. Od okolicy przedśrodkowej zaś biegnie droga piramidowa do rdzenia kręgowego. Rolą tego wielkiego kręgu funkcjonalnego ma być regulacja ruchów półautomatycznych i półdowolnych. Wspomina się również o serii mniejszych kręgów związanych z móżdżkiem (Delmas, 1975, s. 144—150). Rozważano też przez pewien czas związek móżdżku z procesami poznawczymi człowieka: myśleniem, pamięcią, percepcją. Jednakże przeprowadzone w tym kierunku badanie wyselekcjonowanej grupy chorych – wyłącznie z uszkodzeniem struktur móżdżku bez uszkodzenia struktur pnia mózgu – wykazało jedynie ograniczenie wykonywania funkcji motorycznych (Daum i in., 1993).

Po uszkodzeniu móżdżku objawy chorobowe pojawiają się po tej samej stronie ciała, po której został uszkodzony móżdżek. Uszkodzenie prawej półkuli móżdżku ujawnia się po stronie prawej, lewej półkuli po stronie lewej; wynika to z zasady podwójnego skrzyżowania dróg nerwowych łączących móżdżek z obwodem. Po uszkodzeniu móżdżku następuje obniżenie się napięcia mięśniowego, nieumiejętność wykonywania szybkich ruchów naprzemiennych, drżenie mięśniowe, niezborność (niedokładność) ruchów, czyli ich wykonywanie w zbyt małym lub zbyt dużym zasięgu. Zaburzenie funkcji ruchowych ujawnia się w wykonywaniu szeregu czynności dowolnych: chory pisze zamaszyście, nieraz przy tym rozdzierając kartkę papieru (jest to tzw. pismo móżdżkowe), głośno i bez modulacji mówi (mowa móżdżkowa), chodzi niepewnie na szerokiej podstawie. Przy uszkodzeniu jednej półkuli móżdżku zaznacza się wyraźne padanie chorego w stronę uszkodzonej półkuli, co wynika m.in. z obniżenia się napięcia mięśniowego po danej stronie. Uszkodzenie części móżdżku położonej pomiędzy półkulami móżdżkowymi – robaka – powoduje padanie chorego do tyłu.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s