BUDOWA SYNAPS NERWOWYCH

Synapsa nerwowa to niewielka rozmiarowo przestrzeń pomiędzy dwoma komórkami, w której informacja jest przekazywana drogą chemiczną. Przekazywanie impulsu przez szczelinę synaptyczną odbywa się następująco: pod wpływem bodźca (impulsu bioelektrycznego) przewodzonego przez akson zostaje w synapsie (a dokładnie na błonie presynaptycznej komórki wysyłającej sygnał) wydzielony przekaźnik chemiczny – mediator. Mediator ten jednocześnie oddziałuje na receptory zawarte w błonie post- i presynaptycznej. Przekaźnik musi być uprzednio wyprodukowany w ciele komórki, a następnie przekazany do okolicy synapsy za pośrednictwem delikatnych rurek (mikrotu-buli), położonych równoległe wewnątrz aksonu Warto w tym miejscu pamiętać, że istnieją komórki nerwowe z aksonami długimi osiągającymi długość ponad 1 m oraz z aksonami krótkimi, tzw. komórki wstawkowe (te ostatnie odgrywają rolę w przewodzeniu informacji ruchowych – uczeniu się proceduralnym). Impuls bioelektryczny docierający do okolicy synapsy powoduje uwolnienie – ze specjalnych znajdujących się tu w kształcie woreczków magazynów — porcji mediatorów: acetylocholiny, noradrenaliny, serotoniny, doparniny lub innego związku. Mediator przepływa przez szczelinę synaptyczną z aksonu do odpowiedniej drugiej komórki, wyzwalając tam powstanie zmiany chemicznej warunkującej zaistnienie procesu bioelektrycznego. Po wykonaniu swego zadania mediator ulega wchłonięciu zwrotnemu do komórki go wysyłającej łub też zo staje przez odpowiednie enzymy rozłożony na substancje nieczynne.

Z uwagi na lokalizację synaps w układzie nerwowym wyróżnia się ich następujące typy: synapsa aksonu z aksonem, aksonu z ciałem komórki lub aksonu z dendrytem

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s