BUDOWA NEURONU

W neuronie wyróżnia się dendryty, ciało komórki i akson (neuryt). Części komórki nerwowej doprowadzające do jej ciała informacje określa się mianem dendrytów. Informacje wysyłane od jednej komórki nerwowej do innej, a także do mięśnia lub gruczołu przekazuje akson. Miejscem przekazywania informacji z jednej do innej komórki jest synapsa nerwowa. Sposób przesyłania informacji przez komórkę nerwową ma złożony charakter. W części jest on uzależniony od produkcji substancji chemicznych w ciele komórki, przesyłanych następnie do synaps drogą mikrotubuli, gdzie ostatecznie ulegają one przetworzeniu na odpowiednie mediatory. Drugi, skokowy sposób przekazywania informacji zależy m.in. od istnienia osłonki mielinowej otaczającej poszczególne włókna nerwowe oraz przerw w tej osłonce, zwanych przewężeniami Ranviera. Odbywa się to w następujący sposób: w efekcie działania dendrytów w okolicy początku aksonu (na tzw. wzgórku aksonalnym) powstaje prąd bioelektryczny, który indukuje powstawanie identycznego, a więc bez strat energetycznych, prądu w najbliższym przewężeniu Ranviera. Cykl taki powtarza się aż do przekazania impulsu do okolicy synapsy nerwowej, gdzie zostaje zamieniony na odpowiedni bodziec chemiczny realizowany za pośrednictwem mediatora.

Istnieje generalna zasada jednokierunkowego przekazywania informacji w komórkach nerwowych. Zatem dendryty przekazują informację do ciała komórki, akson zaś przesyła informacje dalej (w niektórych tylko przypadkach niezgodnie z generalnie obowiązującą zasadą – przyjmuje się możliwość przekazywania informacji wstecznie przez dendryty). Różnorodność procesów informacyjnych zapewniają odpowiednie układy komórek nerwowych, mogące potęgować lub zmniejszać siłę przesłanego sygnału.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s